Publicerad

Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet

Nu när smittspridningen i samhället har minskat rekommenderar smittskyddsläkare Jan Smedjegård, Region Västmanland, att tydligt informera personer som eventuellt kan ha utsatts för smitta.

Det innebär att varje person som konstaterats smittad av covid-19 uppmanas medverka till att de personer som den insjuknade personen träffat i smittsam fas får veta att de kan ha utsatts för en smittrisk, och vad de bör tänka på. Regionens smittspårningsteam för covid-19, personen med covid-19 eller regionens smittspårningsenhet kommer i så fall att ta kontakt med ledningen för aktuell skola, arbetsplats eller lagledare inom föreningslivet.

Ett informationsbrev som beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt kommer vid behov att skickas till skolan, arbetsplatsen eller föreningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: