Publicerad

Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet

Nu när smittspridningen i samhället har minskat rekommenderar smittskyddsläkare Jan Smedjegård, Region Västmanland, att tydligt informera personer som eventuellt kan ha utsatts för smitta.

Det innebär att varje person som konstaterats smittad av covid-19 uppmanas medverka till att de personer som den insjuknade personen träffat i smittsam fas får veta att de kan ha utsatts för en smittrisk, och vad de bör tänka på. Regionens smittspårningsteam för covid-19, personen med covid-19 eller regionens smittspårningsenhet kommer i så fall att ta kontakt med ledningen för aktuell skola, arbetsplats eller lagledare inom föreningslivet.

Ett informationsbrev som beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt kommer vid behov att skickas till skolan, arbetsplatsen eller föreningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: