Publicerad

Nya direktiv för smittspårning i förskola och skola

Enligt information från Region Västmanlands smittskyddsenhet kommer ambitionen för smittspårning att öka. Personer som varit utsatta för smitta kommer att försöka spåras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: