Publicerad

En dag med kreativt lärande på VIVA

Den 30 april hade personalen på Kungsörs gymnasium och vuxenutbildning en fortbildningsdag kring SKUA - ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Kompetensutvecklingsdag för lärare på VIVA Kungsör 2020-04-30.Fotograf moniqa.fasth@kungsor.se

Lärare och studiehandledare lyssnade först på en föreläsning och arbetade sedan i grupper.

Målet med dagen var att reflektera över hur man som pedagog kan få till ett elevaktivt och stöttande arbetssätt kring elevernas läsande

Dagen gav många kreativa aktiviteter som kan användas för att stötta eleverna före, under och efter läsningen.

Fortbildning i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet pågår på samtliga skolor i Kungsör.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: