Publicerad

Pågående planering inom Kungsörs grundskolor

Kungsörs kommun kommer att följa de direktiv som ges av Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det innebär att kommunens grundskolor är fortsatt öppna.

Direktiven är att de som har symptom ska stanna hemma, i övrigt är våra grundskolor öppna. Även om det inte finns några konstaterade fall med Coronavirus så är det många som är hemma på grund av andra förkylningar. Det innebär att vi på grund av personalbrist kan bli tvungna att under någon period införa distansundervisning även inom grundskolan. Det kommer i så fall i första hand gälla för de barn och ungdomar vars föräldrar inte har tillsynsbehov av sina barn.

Kung Karls skola och Björskogs skola är förberedda om det skulle bli aktuellt med att övergå till distansundervisning för årskurs 4 till 9 på grund av regeringsbeslut eller personalbrist.

”Det känns bra att veta att vi har kompetent och ansvarsfull personal på våra skolor som är förberedda på att snabbt ändra arbetssätt när det behövs”, säger Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: