Publicerad

Ledarutbildning till förskollärare

Under 2019 gick flera förskollärare utbildningen ”Undervisning i förskolan” i samarbete med MDH. I den nya läroplanen för förskolan som kom 2019 lyfter man fram att undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna.

Pacing/Leading 3

Sofia Hansson och Jaana Morén

Att vara ledare, vad innebär det? På vilket sätt leder man? Detta är frågor som tas upp på ledarutbildningen som Kungsörs förskollärare nu går i en interutbildning från HR tillsammans med Magnus Tångring.

Målet är att utveckla ledare och arbetslag som arbetar effektivare tillsammans och skapa kunskap och insikt om betydelsen om vad ledarskapet gör för utvecklandet av verksamheten och undervisningen i förskolan.

Ledarskap handlar om relation och en förmåga att få med sig medarbetare i ett gott samarbete.
I ledarutbildningen lyfts bland annat att det i ett utvecklande ledarskap finns 5 utmaningar. Ledaren har en avgörande roll i sitt ledarbeteende för att skapa förutsättningar för att medarbetarna skall lyckas och må bra.

  1. Vara en förebild, leda med värderingar.
  2. Skapa gemensamma visioner, leda med mål
  3. Utmana och ifrågasätta
  4. Frigöra handlingskraft
  5. Uppmuntra och synliggör
Pacing/Leading

Julia Persson och Sari Persson

Pacing/Leading 1

Julia Persson och Sari Persson

På bilderna tränas Pacing/Leading. Hur leder vi? Hur upplevs vi leda av andra?
Hur utvecklar vi vårt ledaskap genom processen: Omedvetet inkompetent –Medvetet inkompetent - Medvetet kompetent - Omedvetet kompetent.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: