Publicerad

Förskolor och fritidshem är fortsatt öppna för barn i de fall som föräldrarna har tillsynsbehov

Barn- och utbildningsförvaltningen i Kungsörs kommun uppmanar föräldrar som inte har tillsynsbehov att ha sina barn hemma från förskola och fritidshem. De grupper som i första hand berörs av det är de som normalt studerar på SFI, Komvux eller högskolor samt de som är föräldralediga.

  • Rektor Kristin Fernerud kommer att informera eleverna från VIVA.
  • Förskolans personal kommer att upplysa föräldrarna vid hämtningar från förskolan.

Pågående planering inom Kungsörs grundskolor

Kungsörs kommun kommer att följa de direktiv som ges av Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det innebär att kommunens grundskolor är fortsatt öppna.

Direktiven är att de som har symptom ska stanna hemma, i övrigt är våra grundskolor öppna. Även om det inte finns några konstaterade fall med Coronavirus så är det många som är hemma på grund av andra förkylningar. Det innebär att vi på grund av personalbrist kan bli tvungna att under någon period införa distansundervisning även inom grundskolan. Det kommer i så fall i första hand gälla för de barn och ungdomar vars föräldrar inte har tillsynsbehov av sin barn.

Distansundervisning för gymnasieskolor och komvux

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Det innebär att all utbildning inom enheten VIVA i Kungsör från och med i morgon onsdag 18 mars kommer att övergå till distansundervisning för sina elever.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: