Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2020. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1425 kronor till 1478 kronor.   

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Avgiftsnivåer 2020

Från och med 1 januari 2020 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 49 280 kronor per månad 2020.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1478 kronor

Barn 2

2%

986 kronor

Barn 3

1%

493 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

986 kronor

Barn 2

1%

493 kronor

Barn 3

1%

 493 kronor

Läs mer om maxtaxa på Skolverkets webbplats

www.skolverket.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: