Publicerad 26 november kl.11.16

Skolbio

Skolbio innebär att barn och unga ser film på sin lokala biograf under skoltid.

Film kan både berika och underlätta undervisningen i skolan. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel och kan användas som utgångspunkt för en diskussion eller som start på ett ämnesområde för att väcka intresse och engagemang.

Skolbio höstterminen 2019

V. 44 kommer filmilmgruppen kommer att välja ut ett antal filmer för åldersgrupperna:

  • Förskoleklass och åk 1
  • Åk 2 - 3
  • Åk 4 - 5
  • Åk 6 - 7
  • Åk 8 - 9    

V. 45 genomför elevrådsrepresentanterna en intresseundersökning i sina respektive klasser om vilken film som önskas.

V. 46 Det kommungemensamma elevrådet beslutar om vilka filmer som ska visas.

V. 48 - 49 kommer utvalda filmer att visas på ThorModéenbiografen

Samverkan och hjälp att komma igång

Kommunens kultur- och evenemangssamordnare, Lina Ekdahl är med att ta fram ett första urval av filmer som filmgruppen kan utgå ifrån. Lina kommer även beställa filmerna och samorda visningarna med ansvariga för ThorModéentatern.

Mediepedagogik som undervisning

  • Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra
  • Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag
  • Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt
  • Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen
  • Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv

Filminstitutet och stöd till skolbio

Filminstitutet fördelar ett ekonomiskt stöd för start av skolbio eller annan filmpedagogisk verksamhet. Det filmkulturella stödet sökas av kommun eller annan kommunal verksamhet och fördelas två gånger per år.

Svenska filminstitutet stöttar skolbioverksamhet bl.a. genom att ta fram filmhandledningar och annat pedagogiskt material.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 november 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: