Publicerad

Skolbio

Skolbio innebär att barn och unga ser film på sin lokala biograf under skoltid.

Film kan både berika och underlätta undervisningen i skolan. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel och kan användas som utgångspunkt för en diskussion eller som start på ett ämnesområde för att väcka intresse och engagemang.

Skolbio höstterminen 2019

V. 44 kommer filmgruppen att välja ut ett antal filmer för åldersgrupperna:

  • Förskoleklass och åk 1
  • Åk 2 - 3
  • Åk 4 - 5
  • Åk 6 - 7
  • Åk 8 - 9    

V. 45 genomför elevrådsrepresentanterna en intresseundersökning i sina respektive klasser om vilken film som önskas.

V. 46 Det kommungemensamma elevrådet beslutar om vilka filmer som ska visas.

V. 48 - 49 kommer utvalda filmer att visas på ThorModéenbiografen

Samverkan och hjälp att komma igång

Kommunens kultur- och evenemangssamordnare, Lina Ekdahl är med att ta fram ett första urval av filmer som filmgruppen kan utgå ifrån. Lina kommer även beställa filmerna och samorda visningarna med ansvariga för ThorModéentatern.

Mediepedagogik som undervisning

  • Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra
  • Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag
  • Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt
  • Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen
  • Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv

Filminstitutet och stöd till skolbio

Filminstitutet fördelar ett ekonomiskt stöd för start av skolbio eller annan filmpedagogisk verksamhet. Det filmkulturella stödet söks av kommun eller annan kommunal verksamhet och fördelas två gånger per år.

Svenska filminstitutet stöttar skolbioverksamhet bl.a. genom att ta fram filmhandledningar och annat pedagogiskt material.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: