Publicerad

Konst och kulturprojekt i Kungsörs förskolor

Just nu pågår ett projekt i Kungsörs förskolor med bidrag från Statens kulturråd. Bidraget möjliggör att konst och kultur integreras i förskolan och ger barnen större möjligheter till eget skapande.

En ateljerista arbetar på förskolan en vecka i månaden, hon jobbar med analog och digital konst i olika former. Ateljeristan arbetar tematiskt med barnen tillsammans med pedagogerna så arbetet blir långsiktigt och fördjupar barnens undersökande och lärande. Att arbeta med kreativa processer stimulerar alla utvecklingsområden och ger barn möjlighet att använda olika sorters språk vilket är betydelsefullt i våra förskolor med många olika första språk och kulturer. Vi får ta del av didaktiska teorier, metoder och materialkunskap för att på ett fördjupat sätt utveckla arbetet med helheten i förskolan. Ulla Dahlstedt är samordnare för projektet i förskolan. Projektet är ett samarbete med Kungsörs grundskola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: