Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2019

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 september 2019. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1382 kronor till 1425 kronor.   

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Avgiftsnivåer 2019

Från och med 1 september 2019 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 47 490 kronor per månad 2019.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1425 kronor

Barn 2

2%

950 kronor

Barn 3

1%

475 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

950 kronor

Barn 2

1%

475 kronor

Barn 3

1%

 475 kronor

Läs mer om maxtaxa på Skolverkets webbplats

www.skolverket.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: