Publicerad

Samverkansavtal klart med Köpings kommun och Arboga kommun om gymnasieutbildningar

Kungsörselever som söker gymnasieutbildning till Arboga eller Köping kommer att tas emot på lika villkor som eleverna bosatta i Arboga och Köping.

Till de kommunala skolorna antas i första hand elever som bor i kommunen där skolan ligger. Ett samverkansavtal med en annan kommun innebär att elever i den kommunen också kan tas emot i första hand.

Du har alltså samma chans att komma in på en skola i Köping eller Arboga om du bor Kungsörs kommun. Det här gäller alla nationella program. Alla elever som bor inom samverkansområdet söker alltså på lika villkor. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: