Publicerad

Förskolans dag firas den 16 maj

Förskolans dag firar vi på alla förskolor i Kungsörs kommun torsdagen den 16 maj. Gemensamt tema för i år är Hälsa & Rörelse.

Rörelse och hälsa är en grundpelare i förskolans verksamhet, både inne och ute.

På de olika förskolorna runtom i Kungsör anordnas olika aktiviteter på förskolorna med start kl. 9.30. Bland annat så anordnas Bamseloppet som avslutas med diplom och medalj, ansiktsmålning, mini-rörelsepass, såpbubblor, hattparad, tipsrunda med mera.

Om förskolans dag

I Sverige firas förskolans dag i hela landet och dagen infaller årligen den tredje torsdagen i maj månad. I Europa har den svenska förskolan en unik ställning vilket bland annat beror på att vi utgår från barnens behov och kombinerar omsorg, utveckling och lärande. Syftet med förskolans dag är att synliggöra förskolan och dess verksamhet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn "utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö-98, reviderad 2010).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: