Publicerad

Svar på insändare om påstådda drogproblem i skolmiljö

En insändare från ”Mamma till elev” publicerades i Bärgslagsbladet den 24 februari med påståendet att vi har tydliga problem med droger i skolverksamheten. Så här lyder vårt svar.

Ett förebyggande samarbete mellan skola, socialtjänst och polis sker regelbundet. Rykten av den art som insändaren beskriver förekommer, men det finns inte något aktuellt tillfälle när någon har ertappats med droger eller drogförsäljning i anslutning till skolverksamheten.

Om du som förälder, eller någon annan, har information om att något drogrelaterat har förekommit bör du meddela polis, socialtjänst eller skola.

Vårt mål är en drogfri miljö för våra barn och ungdomar.

Lena Dibbern, socialchef

Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef

Anton Breznik, stf lokalpolisområdeschef Västra Mälardalen

Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här