Publicerad

Kungsör klättrar 69 placeringar
i skolranking

Hög andel elever som klarar gymnasiet på tre år och höga betyg tillhör Kungsörs kommuns styrkor. Kungsör placerar sig på tredje plats i länet i Lärarförbundets undersökning "Bästa Skolkommun" 2018.

Elever i skolan

Kungsörs kommun ligger på 154:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun, en förbättring med 69 placeringar jämfört med året innan. Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och elevernas meritvärde i åk 9 tillhör Kungsörs kommuns styrkor relativt sett, medan andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lönen drar ner kommunens rankning.

Jämfört med året innan har Kungsör förbättrat sin rankning på bland annat elevernas meritvärde i åk 9 och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på sjukfrånvaron och andelen elever som uppnår högskolebehörighet.

Grannkommunerna Arboga, Eskilstuna och Köping ligger på plats 69, 211 och 211. I hela Västmanlands län är Kungsör rankad som nummer tre av tio kommuner.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: