Publicerad

En vecka med fokus på utbildningar inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgscollegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 där man lokalt, regionalt och nationellt sätter fokus på yrken inom vård och omsorg. Syftet är att skapa nyfikenhet och intresse för utbildningar inom branschen.

Bild från handledarträff.

Handledare från olika verksamheter, redo att ta emot elever och framtida kollegor.

Handledare från olika verksamheter inom äldreomsorgen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tar emot elever från Vuxenutbildningen och från Ungdomsgymnasiet under studietiden.

– Handledarna är en mycket viktig arbetsgrupp som är en förutsättning för att vi ska få ut elever och därmed ha framtida personal. Bra handledare har gott bemötande och bidrar till att eleven känner sig välkommen. De är ju våra viktiga framtida kollegor, understryker Kristin Fernerud, rektor på Vuxenutbildningen i Kungsör.

Bild på rektor Kristin Fernerud.

Rektor Kristin Fernerud.

Flexibel utbildning

Vård- och omsorgscollege i Kungsör är en Yrkesutbildning på gymnasial nivå som syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg utifrån deltagarens individuella behov, som att kombinera studierna med någon annan aktivitet, till exempel jobb eller föräldraledighet. Studierna sker med stort eget ansvar.

Stor chans att få arbete

Varför ska man söka vård- och omsorgscollege?

– Det är en mycket bra utbildning, relativt kort studietid och du har goda chanser till anställning både under och efter studietiden. Att gå hela programmet innebär heltidsstudier i 1,5 år med intag i januari och augusti. Separata kurser kan påbörjas under hela året, vi har intag var femte vecka, säger Kristin Fernerud. Det är kvinnodominerade yrken, därför är det extra roligt att vi på sistone sett att utbildningen lockar allt fler killar, tillägger hon.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: