Publicerad

Nu byggs en ny fritidsgård i Valskog

Valskogsbor har under de senaste dagarna kunnat se en grävmaskin i arbete i centrala Valskog. Det är förberedande markarbete som nu är i full gång för att kommunen ska kunna förse ungdomar i Valskog med en ny fin fritidsgård.

Fritidsgårdsverksamheten är för närvarande tillfälligt placerad vid Björskogsskolans matsal. Under hösten är planen att ersätta den tillfälliga verksamheten med en permanent fritidsgård, mitt emot skolan.

Ny fritidsgård byggs i Valskog

Nu bygger kommunen ny fritidsgård i Valskog.

- Det här är den absolut bästa platsen för fritidsgården, centralt i Valskog, dessutom med möjlighet för skolan att använda lokalerna smidigt på dagtid. Vi ser jättemycket fram emot den nya fritidsgården, det blir ett lyft för ungdomarna i Valskog, säger Lars-Erik Lindvall, biträdande barn- och utbildningschef.

Större ytor än tidigare

När markarbetet är klart kommer modulsystem från Ulvesund i Kungsör att flyttas över till Valskog. Det kommer bli större ytor än tidigare och lokalerna innehåller dessutom bättre kök, vilket gör att det kommer kunna både bakas och lagas mat på fritidsgården. Även uteområdet kring fritidsgården ses över.

- Synpunkter från närboende, så kallad sakägarhöran, har gjorts och vi kommer att sätta upp plank runt delar av fritidsgårdens område enligt önskemål, berättar Maria Stridfeldt, fastighetschef.

Ny fritidsgård i Valskog ritning

Fritidsgården får större ytor än tidigare med möjlighet till både bakning och matlagning.


Öppettider och samverkan som tidigare

Efter höstlovet vecka 44 räknar kommunen med att den nya fritidsgården kan vara igång. Öppettider kommer vara som tidigare, kvällstid tisdag, torsdag och fredag. Det blir traditionell fritidsverksamhet och precis som tidigare kommer också samverkan att ske med fritidsgården i Kungsör.

Fler satsningar i Valskog

Sedan höstterminens skolstart finns även en liknande byggnad med modulsystem på plats på Björskogsskolan, liksom fler parkeringsplatser på skolans område vilket varit ett önskemål från verksamheten. Återvinningsstationen som tidigare var placerad där fritidsgården nu byggs, är flyttad till Västerlånggatan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: