Publicerad

Svar på insändare om livsmedelspolicy

En insändare av Madelene Fager (c) och Petter Westlund (c) med rubriken ”Kungsör behöver en livsmedelspolicy” publicerades i Bärgslagsbladet den 23 april. Vi vill gärna bemöta det vi upplever som faktafel i texten.

Tillagningskök Kung Karls skola Kungsör.

I samband med flytten till Kungsörs nya skola har engagerad personal byggt upp en helt ny köksorganisation i toppmoderna lokaler. Vi är stolta över det arbete som görs i det nya tillagningsköket och det är en självklarhet att personalen följer svensk livsmedelslagstiftning.

80 procent svenskt kött

Totalt sett var det kött som köptes in under 2017 till 80 procent svenskt. När det gäller oberedda fågelprodukter var andelen svenskt kött 99,55 procent. Att kommunen ibland köper in kött som inte är svenskt kan till exempel bero på att grossisterna inte kan erbjuda det i tillräckligt stora mängder. Svenskt kött är dessutom dyrare och tillagningsköket har en budget att hålla sig till, trots detta lyckas köksenheten till största del använda svenskt kött. Om det inte är möjligt att köpa in kött som är producerat i Sverige så väljs i första hand kött från EU-länder som alternativ.

Arbetar aktivt mot matsvinn

Kökspersonalen i Kungsörs kommun arbetar aktivt för att minska matsvinnet i tillverkningsprocessen. Det gör de bland annat genom att justera portionsstorlekarna och arbeta med resthantering för att undvika att mat slängs i onödan.

Felipe Rivera, kostchef

Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här