Publicerad

Förtydligande om hissen i nya skolan

Eftersom hissen i nya Kung Karls skola har väckt diskussion vill vi gärna förklara varför den inte går ända upp till skolans översta plan.

Kung karls skola, fasad.

Nya Kung Karls skola är projekterad, granskad och byggd efter Boverkets byggregler och även besiktigad och godkänd ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Ökat antal elever

När projekteringen på skolan påbörjades var det två våningar som var aktuellt med möjlighet till utbyggnad norrut.

Under projekteringen fanns en oro för att skolan skulle vara för liten redan innan den stod klar. Inflyttningen till Kungsör har varit stor och elevantalet har hela tiden ökat. Därför valde vi att bygga en skola för 650 elever istället för planerade 550. Det visade sig då att tomtens lutning gjorde att en suterrängvåning var en bättre lösning än en utbyggnad norrut. 

Utrymmet redan upptaget

För att suterrängen skulle vara tillgänglig fick vi bygga ytterligare en hiss ner till plan ett. Den hissen kunde tyvärr inte gå upp till plan tre, eftersom det utrymmet redan var upptaget av dragningar för installationer.

Vi har under projektets gång hela tiden diskuterat tillgänglighet för alla. Därför har vi gjort aktiva val för att lägga de utrymmen som flest elever besöker på plan två, som enkelt går att nå från skolans fyra entréer i markplan. Det gör att skolan är godkänd ur tillgänglighetsperspektiv, trots att hissen inte går upp till plan tre.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: