Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2018

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.   

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Avgiftsnivåer 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 46 080 kronor per månad 2018.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1382 kronor

Barn 2

2%

922 kronor

Barn 3

1%

461 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

922 kronor

Barn 2

1%

461 kronor

Barn 3

1%

 461 kronor

Läs mer om maxtaxa på Skolverkets webbplats

www.skolverket.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: