Nyhetsarkivet

 • Företag och arbete

  Kungsörs Mekaniska Verkstad tar klivet för klimatet

  Naturvårdsverket beviljar Kungsörsföretaget Klimatklivet som gör det möjligt för KMV att satsa på fossilfri fjärrvärme. En investering som gynnar såvä...
  Publicerat:
 • Företag och arbete

  Grattis Medo - Årets Företagare i Kungsör

  Varje år delar Företagarna ut priset Årets Företagare, och den här gången går utmärkelsen till fastighetsbolaget Medo i Kungsör
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Snart gjuts betongplattan för nya förskolan Paletten

  Under 2022 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. Just nu pågår armeringsarbeten inför gjutning av betongplattan som är planerad till veck...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Rivning av silon är i slutfasen

  Vyn i hamnområdet har under de senaste veckorna förändrats vartefter den stora silon har rivits bit för bit. Nu återstår inte mycket av rivningen, som...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Halvvägs med VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog

  Projektet med ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog har nu kommit halvvägs. Anläggningen beräknas vara helt klar och i drift under 2022.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Långsiktig satsning på Kungsörs friluftsområden

  För att möta upp allmänhetens ökande friluftsintresse så satsar kommunen långsiktigt på Kungsörs friluftsområden, spår och leder.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Rivning av silon är snart klar

  Hamnområdet blir mer och mer luftigt i takt med att silon blir mindre och mindre. Nu återstår inte mycket av rivningen innan allt rivningsmaterial ska...
  Publicerat:
 • Kommun och politik

  Förvärv av fastigheten Gösen 8

  Som ett led i hamnutvecklingsprojektet ämnar Kungsörs kommun förvärva fastigheten Gösen 8, med placering i hamnområdet. Förvärvet skapar möjligheter f...
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: