Arbetsordning och reglementen för förtroendevalda

Nedan hittar du arbetsordningar och reglementen. Reglementena är fullmäktiges redskap för att fördela arbetsuppgifter mellan nämnderna. Arbetsordningarna innehåller regler kring de politiska sammanträdena.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: