Socialnämndens kontaktpolitiker

Socialnämnden har utsett kontaktpolitiker. Kontaktpolitiker besöker förvaltningens olika verksamheter för att ge politkerna i socialnämnden en bild av verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse

Socialnämndens kontaktpolitiker är en länk till verksamheten och därmed en naturlig politisk kontakt. Kon­taktpolitiker kan bl.a. höra sig för om hur nöjd man är, vilka övergripan­de problem eller behov man ser i verksamheten.

Är du anhörig, brukare eller anställd på någon av socialförvaltningens enheter och önskar att prata med kontaktpolitikerna om något du vill att de ska känna till eller om du önskar att de kommer på besök är du välkommen att kontakta politikerna.

Socialnämndens kontaktpolitiker

Socialnämndens ledamöter är tilldelade olika verksamheter, nedan hittar du politikerna och deras kontaktuppgifter.

LSS/Bostad med särskild service

(Syrenen, Näckrosen, Kungsringen, Borgen, Ågården, Högklinten, Häggen och Grindstugan)

Britt-Marie Häggkvist Back (SD), britt-marie.haggkvist-back@kungsor.se

Linda Söder Johnsson (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se

Ann-Catrine Cederlund (S), ann-catrin.cederlund@kungsor.se

LSS/Daglig verksamhet

(Fix och trix, Storgården, Trädgårdsgruppen, Citygruppen, Önnemo, Sveaprogruppen, Miljögruppen och Karlavagnen)

Kerstin Åkesson (MP), kerstin.akesson@kungsor.se

Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se

Jenny Andersson (KD), jenny.andersson@kungsor.se

Rune Boström (SD), rune.brostrom@kungsor.se

Äldreomsorg

(Tallåsgården, Södergården, Misteln och Hemtjänsten)

Ulla Eriksson Berg (L), ulla.erikssonberg@kungsor.se

Lena Norstedt (C), lena.norstedt@kungsor.se

Ellinor Westlund (C), eleonor.westlund@kungsor.se

Eva-Karin Sandbom (L), eva-carin.sandbom@kungsor.se

Ronny Moström (S), ronny.mostrom@kungsor.se

Övriga verksamheter

(HVB-boende, Lyktan, Rödmyran, IFO, Resursenheten och AMA)

Anna-Karin Tornemo (V), anna-karin.tornemo@kungsor.se

AnneMarie Andersson (C), ann-marie.andersson@kungsor.se

Ewa Granudd (M), ewa.granudd@kungsor.se

Angelica Stigenberg (S), angelica.stigenberg@kungsor.se

Yvonne Eriksson (M), yvonne.ericsson1@kungsor.se

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: