Positivt resultat för Kungsörs kommun i SCB:s medborgarundersökning 2019

Nu är resultatet av medborgarundersökning klar. I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 40 procent. 

Undersökningen består av tre delar, medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), medborgarnas syn på kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) och medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index).

Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultatet kommer att användas i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Här kan du läsa en sammanfattning av delarna

Hur ser medborgarna på Kungsörs kommun som en plats att bo och leva på?
Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
Hur ser medborgarna i Kungsörs kommun på sitt inflytande i kommunen?

Påverka på andra sätt

Kommunen arbetar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan lämna synpunkter och medborgarförslag på webben

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här