Positivt resultat för Kungsörs kommun i medborgarundersökningen

Nu är resultatet av höstens medborgarundersökning klart. Kungsör är den kommun i Västmanland som tagit störst kliv i rätt riktning för nöjdare kommunmedborgare.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år. Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten!Resultatet kommer att användas i kommunens fortsatta
utvecklingsarbete.

Förbättrat resultat

Det undersökningen framför allt visar är hur kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare. Jämfört med den medborgarundersökning som gjordes våren 2015 så har kommunen förbättrat sitt resultat på flera punkter vilket är väldigt glädjande.

Behov av bostäder

De som har svarat på enkäten tycker att kommunen borde prioritera att arbeta med bostäder och fritidsmöjligheter. Utbudet av olika typer av boende i kommunen behöver utökas. När det gäller fritidsmöjligheter är det framför allt nöjesutbudet som får lågt betyg, medan tillgången till natur och grönområden får högt betyg.

Högt betyg för VA och bibliotek

Ett annat område i enkäten handlade om kommunens verksamheter. Där tycker de som svarat att kommunen borde prioritera grundskola, förskola, äldreomsorg, miljöarbete, gator och vägar. Verksamheter som får ett särskilt högt betyg är vatten och avlopp, biblioteket och räddningstjänsten

Gott bemötande

Kommunen får ett högre betyg för bemötande och tillgänglighet jämfört med medborgarundersökningen för våren 2015. Vi har tagit stora kliv när det gäller nöjdhet med inflytande i kommunen, vilket även varit i linje med kommunens politiska mål. Där gör vi även en satsning inför 2018 för att ytterligare förbättra möjligheterna att påverka och öka förtroendet genom att utveckla medborgardialogen.

Mer information och resultat från andra kommuner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: