Stöd och omsorg

Nyckeltalen beskriver Kungsörs kommuns resultat inom delar av socialtjänsten, äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Färgmarkeringen visar hur Kungsörs kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.

Socialnämndens mål för 2019 – 2021:

  • Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser erbjudas bästa möjliga livskvalitet
  • Välfungerande service och god tillgänglighet
  • Människors möjlighet till inflytande/delaktighet
  • Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd
  • Rättssäker effektiv handläggning
  • Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

Utmaning - brukarens bedömning av våra tjänster

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: