Barn och unga

Nyckeltalen ger en bild av utbildningsverksamheten i de kommunala skolorna, både i form av kunskapsresultat och resursåtgång.

Färgmarkeringen visar hur Kungsörs kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.

Kommunfullmäktiges mål 2019

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %

Så här arbetar vi med att förbättra resultatet i skolan

För att förbättra resultaten inleddes ett tvåårigt samarbete med skolverket under våren 2018. Insatser, främst i form av fortbildning, påbörjades i början av höstterminen 2018, dessa kommer att fortsätta under hela 2019.

  • Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllse kommer att ytterligare intensifieras under 2019.
  • Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och åtgärder för att förbättra dessa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: