Våldsbejakande extremism

När man pratar om våldsbejakande extremism pratar man om grupper, rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Arbete på nationell och kommunal nivå för att motverka våldsbejakande extremism

Nationell nivå

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I detta arbete inkluderas även att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en handlingsplan för att se över sitt arbete mot våldsbejakande extremism under 2017. Syftet med arbetet är att se över vilka rutiner som redan idag finns för detta och om det behövs ytterligare rutiner eller insatser för att få ett fungerande system. Under året genomförs även utbildningsinsatser för att stärka personalens kunskaper i ämnet.

Om du har frågor rörande kommunens arbete mot våldsbejakande extremism är du välkommen att kontakta vår BRÅ-samordnare.

Vad är våldsbejakande extremism?

Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den är. Extrema tankar och idéer både syresätter och utmanar demokratin. De kan bidra till en positiv eller negativ samhällsutveckling.

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Grundläggande kännetecken för våldsbejakande extremism är:

 • Förenklade världsuppfattningar där vissa grupper eller samhällsförhållanden uppfattas som hotande
 • Bristande respekt för andra människors fri- och rättigheter
 • Intolerans mot andras åsikter
 • Konspirationsteorier
 • Bejakande eller utövande av hot, förtryck, diskriminering, vandalisering, våld eller terror för att förändra samhället
 • Ideologisk övertygelse

Vad är radikalisering?

Processer in i våldsbejakande extremism brukar beskrivas som radikalisering.

Radikaliseringsprocesser – vägar in i våldsbejakande extremism – beskriver generellt hur en individ i ökande grad accepterar våld som medel för politiska syften. Processerna kan vara korta eller långa. De kan ske gradvis eller mycket snabbt. De kan generellt kännetecknas av:

 • Intensiv socialisering inom en viss grupp on- eller offline
 • Avståndstagande från andra sociala sammanhang; familjen, gamla vänner, i skolan och på fritiden
 • Acceptans av extrema idéer och metoder
 • Bejakande och bruk av våld
 • Anslutning till organiserade extrema grupper eller nätverk

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: