Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå. Kommunstyrelsen har antagit sju mål som ska prioriteras under mandatperioden


Mål för kommunstyrelsen‌

 

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner -100 bostäder till 2020

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget

Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i centrumprojektets alla delar

Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetarundersökning

Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppethållande i form av meröppet med självservice

 

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år, 2021 i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat

 

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s medborgarundersökning 2019

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: