Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå. Kommunstyrelsen har antagit fem mål som ska prioriteras under mandatperioden


Mål för kommunstyrelsen‌


Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner -100 bostäder till 2020

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år, 2021 i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat

Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetarundersökning

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s medborgarundersökning 2019


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: