Kommunens mål och resultat

I kommunen styr våra politiker med resultat. Det handlar i grunden om att ställa upp mål som beskriver vad vi vill åstadkomma för medborgarna och brukarna och att få vår organisation att sträva mot att uppnå dessa mål.

Exempelbild från MediaflowPro

Drottninggatan uppåtgående

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för perioden 2017-2018

  • Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och stadsbidrag varje år
  • Kungsörs kommun ska vara 8500 invånare 2018 och 9000 invånare 2025
  • Centrumutvecklingen etapp 1-samt torget i Valskog ska vara klart under 2018.
  • I skolan ska nivån på kunskapsresultaten, trivsel och trygghet öka varje år, utifrån nivån 2015
  • Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas.

    Beskrivning av hur planering och uppföljning av mål och resultat fungerar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: