Kommunens mål och resultat

I kommunen styr våra politiker med resultat. Det handlar i grunden om att ställa upp mål som beskriver vad vi vill åstadkomma för medborgarna och brukarna och att få vår organisation att sträva mot att uppnå dessa mål.

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2019

 • Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025
 • Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
 • Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen med december 2017 som bas
  • Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %
  • Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 %
  • Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 %
 • År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
 • Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

  Beskrivning av hur planering och uppföljning av mål och resultat fungerar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: