Öppna jämförelser jämställdhet

Rapporten presenterar 23 könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. Kommunens  samlade ranking för jämställdhet 2016 blev plats 134 av 290 kommuner

Så här använder vi resultaten

Rapporten ska ses som ett stöd för att upptäcka osakliga könsskillnader, sätta mål för jämställdhetsarbetet och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Vi börjar med att samla in och granska information. Om vi identifierar avvikelser iform av oskäliga könsskillnader så går vi vidare med att söka orsakerna till att resultatet avviker från de mål vi vill uppnå. När vi vet vad könsskillnaderna beror på, planerar vi och genomför  åtgärder för att förbättra resultatet.

Det här var kommunen bra på

Service till invånarna plats 62 av 290 kommuner

Här behöver vi förbättra oss

Arbetsvillkor, plats 232 av 290 kommuner

Det här fokuserar vi på just nu

Kvinnor och mäns sjukfrånvaro plats 226 av 290 kommuner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 november 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: