Jämställd verksamhet

Invånarna i kommuner och landsting ska inte få sämre service eller mindre resurser bara för att de hör till ett visst kön. Jämställdhet är en rättighet för kvinnor och män, flickor och pojkar, och en del av uppdraget i kommuner och landsting

Tummen upp

Målet för den nationella jämställdhetspolitiken är att "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv".

Jämställdhetsintegrering

Kungsör använder den politiska strategin jämställdhetsintegrering för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: