Bild på person som paddlar kajak med logotyper för kommunerna och näringslivet

 

 

 

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Redan i dag har Kungsör, Arboga och Köping en mellankommunal samverkan inom en rad områden som IT, renhållning, gymnasieutbildning och räddningstjänst. Nu höjer vi ambitionsnivån och fördjupar vår samverkan.

Kommunen har ett brett uppdrag med många olika roller. Samverkan ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser och klara vårt uppdrag.

Kungsör, Köping och Arboga är tre kommuner med tre unika identiteter som vill dra nytta av varandras styrkor.

 • Tillsammans blir vi starkare.
 • Vi möter samhällsutvecklingen och stärker kommunernas kapacitet.
 • Vi vässar möjligheterna för näringslivets utveckling i regionen.

Vilka utmaningar står vi inför?

Samhällsförändringar gör att kommunerna har stora utmaningar framför sig som kommer att påverka våra förutsättningar:

 • Ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.
 • Förändrad näringslivsstruktur och växande arbetsmarknadsregioner.
 • Ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk utveckling.
 • Ökade krav på valfrihet och en likvärdig service med god kvalitet.
 • Kommunen har ett brett uppdrag med många olika roller. Samverkan ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser och klara vårt uppdrag.

Hur vill vi samverka?

Just nu arbetar verksamheterna med att titta närmare på hur vi kan samverka inom 14 områden som prioriterats av politiken. Där ingår bland annat:

 • Gemensam rekryteringsenhet där näringslivet inkluderas
 • Ta fram strategi för näringsliv och besöksnäring tillsammans med näringslivet
 • Samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan
 • Gemensam VA-organisation
 • Samordna hemtjänst
 • Samordna socialtjänst

Hur kan vi visa vägen på nationell nivå?

I början av året tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur kommunernas möjligheter att fullfölja sina uppgifter gentemot medborgarna ska kunna stärkas. I uppdraget ingår att lyfta fram och analysera kommunernas utmaningar och lämna förslag på åtgärder. Köping, Arboga och Kungsör vill tillsammans bli försöksområde inom ramen för utredningen för att kunna pröva hur gemensamma resurser kan användas mer effektivt genom avtalssamverkan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 juli 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: