Folkhälsoarbete

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Skidåkande pojke

Kungsörs folkhälsoarbete bygger på gemensamma värderingar där vikten av balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer har avgörande betydelse för fortsatt tillväxt och utveckling.

Region Västmanland följer hälsoutvecklingen bland barn och unga genom befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung.

Liv och Hälsa ung 2017-första resultatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsodata Kungsör

Folkhälsodata används som underlag och har betydelse när kommunen ska planera sin verksamhet, prioriterar mål och göra framtida strategiska vägval.

Faktablad från Folkhälsomyndigheten innehåller färdiga tabeller och diagram som beskriver kommunens folkhälsodata utifrån de 11 nationella folkhälsomålen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: