Budröstning och ambulerande röstmottagning

Här kan du läsa mer om hur budröstning och ambulerande röstning fungerar.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Du kan kontakta Postnord för att ta reda på om det finns lantbrevbärare där du bor.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Länk för att beställa material för budröstning från valmyndigheten

Du kan också kontakta valkansliet i Kungsörs kommun, eller gå till en förtidsröstningslokal eller vallokal och hämta budröstningsmaterialet där.

Vilka personer kan vara bud?

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.
Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Vilka personer kan vara vittne?

Alla som har fyllt 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Ambulerande röstmottagning

När man beställer ambulerande röstmottagning kommer två röstmottagare från valkansliet hem till väljaren med material så att rösten kan göras i ordning i hemmet på samma sätt som en röst görs i ordning i en röstningslokal.

För att beställa ambulerande röstmottagning kontakta valkansliet på telefonnummer 0227-600 165.

Sista klockslag för att beställa ambulerande röstmottagning är 14:00 den 9 juni.

Vem kan rösta med ambulerande röstmottagning?

Ambulerande röstmottagning är till för de väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.

Vad behöver jag för rösta med ambulerande röstmottagning?

För att kunna lämna en röst med hjälp av ambulerande röstmottagning krävs att väljaren har ett röstkort och kan identifiera sig.

Om röstkortet kommit bort kan valkansliet skriva utt ett så kallat 'dublettröstkort'.

Saknar väljaren en ID-handling kan en annan person styrka väljarens identitet. Den som styrker en annan väljares identitet måste kunna styrka sin egen identitet med en ID-handling.

Kontaktuppgifter

Valnämndens kansli besvarar frågor och nås på:
telefon: 0227-600 165
e-post: val@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: