Protokoll från Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2021-11-09


Anslag/Bevis

Organ

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2021-11-09

Paragrafer

161-176

Anslaget publicerades

2021-11-12

Anslaget tas ner

2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Nibbelsbackevägen 9 D, Köping

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här