Kungörelse - laga kraft för detaljplan Nya Kinnekulle

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-02 att anta detaljplan för del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle (DP 205). Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-09-26.

Den som vill ha ersättning för skador enligt 14 kapitlet i plan-och bygglagen (PBL) måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här