Kungörelse- om flytt av  övergivna fordon

 

Härmed meddelas att gatuavdelningen KKTAB, Kungsörs kommun med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall verkställande beslut om flyttning av övergivet fordon från Malmbergavägen vid Åsgatan.

Husvagn med registreringsnummer GYL 192, fabrikat Sprite Apine har flyttats    2019-08-07 från Malmbergavägen vid Åsgatan till kommunens uppställningsplats på Fredsgatan 32. Hämtas fordon inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller de kommunen och kommer att skrotas.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här