Kommunfullmäktige 2019-03-11 inställt

Sammanträdet är inställt på grund av få ärenden. De ärenden som skulle hanteras i mars tas upp på aprilsammanträdet


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Paragrafer


Anslaget publicerades

2019-02-26

Anslaget tas ner

2019-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här