Protokoll från kommunrevisionen


Anslag/Bevis

Organ

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2019-01-21

Paragrafer

1-3

Anslaget publicerades

2019-02-07


Anslaget tas ner

2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056