Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21


Anslag/Bevis

Organ

Nämndens namn

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

15-21

Anslaget publicerades

 2018-03-26

Anslaget tas ner

2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här