Protokoll från Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2018-03-15


Anslag/Bevis

Organ

Kommunala Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2018-03-15

Paragrafer

5-7

Anslaget publicerades

2018-03-21

Anslaget tas ner

2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här