Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden


Anslag/Bevis

Organ

Gemensamma överförmyndarnämnden KAK

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

13-23

Anslaget publicerades

2018-02-23

Anslaget tas ner

2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: