Kungörelse samråd ny detaljplan för Lockmora 1:49, 1:50, 1:51, 1:52 och del av Lockmora 1:32 (Klämsbo)

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari att skicka ut detaljplan för Klämsbo på samråd. Sista dag att inkomma med synpunkter på förslaget är den 28 mars 2023.

Dokument

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här