Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2024-07-02


Anslag/Bevis

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-07-02

Paragrafer

127-136

Anslaget publicerades

2024-07-04

Anslaget tas ner

2024-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: