Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-03-25


Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-25

Paragrafer

48-61

Anslaget publicerades

2024-03-27

Anslaget tas ner

2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen 2024-03-25 Pdf, 181 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: