Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-11


Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-09-11

Paragrafer

115-150

Anslaget publicerades

2023-09-13

Anslaget tas ner

2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2023-09-11 Pdf, 495 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här