Sotning

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga partiklar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll.

Egensotning

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur randskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Tillstånd behövs

Du som är fastighetsägare och vill rengöra/sota den egna fastigheten måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Kommunen får medge tillstånd om rengöringen/sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Hur får man tag på sotare?

För Kungsörs kommuns räkning hanteras frågor som rör tillsyn och brandskyddskontroll av Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF. På uppdrag av VMKF sköts sotningen i Kungsörs kommun av:
Ove Norberg
0227-121 85
kontoret@sotmans.net  

Information på VMKF:s webbplats


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: