Serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller i slutna sällskap.

Bild på bordsdukning med vinglas

För servering av starköl, vin och sprit krävs tillstånd. Servering av folköl kräver inte tillstånd, men måste anmälas till alkoholhandläggaren. 

Om du är osäker på om din verk­samhet eller ditt arrange­mang kräver serverings­tillstånd kan du kontakta alkohol­handläggaren.

Fyll i blankett och skicka med handlingar

  • Du ansöker om serveringstillstånd på en särskild blankett.
  • Du måste även skicka med vissa handlingar. Se checklistan vilka handlingar som kan behövas.
  • Blanketten och alla handlingar ska skickas till socialförvaltningen i Kungsörs kommun.
  • Kommunens alkoholhandläggare behandlar ditt ärende när ansökan är komplett och avgiften är betald.

Blanketter och länkar du behöver när du söker serveringstillstånd

Avgifter för att söka serveringstillstånd

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: 11 100 kronor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 8 900 kroror
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap: 11 100 kronor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 100 kronor

Du måste ha kunskap och vara lämplig för att få tillstånd

Vid ansökan kontrolleras den sökandes och lokalens lämplighet. Eventuella risker för alkoholpolitiska olägenheter kontrolleras också. Vid ansökan om serveringstillstånd ska även ett webbaserat kunskapsprov i alkohollagstiftning genomföras.

Ansök i god tid så du hinner få ditt tillståndsbevis

Det är socialnämnden i Kungsör som fattar beslut om serveringstillstånd ska beviljas. Nämnden sammanträder en gång i månaden. Handläggningstiden kan variera, men normaltiden för en ansökan om permanent serveringstillstånd är två månader. Det är därför bra att vara ute i god tid med ansökan. Efter nämndens beslut om godkännande av serveringstillstånd utfärdas ett tillståndsbevis, som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar.

Kommunen och polisen kommer på kontrollbesök

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi och marknadsföring samt hur ordning och nykterhet sköts på serveringsstället.

För kontrollerna tas en avgift ut. Taxan beräknas utifrån mängden alkohol som säljs och hur stort tillsynsbehovet är. De restauranger där tillsynsbehovet är störst och som har hög alkoholförsäljning får betala de högsta avgifterna. Tillsynsavgiften ligger mellan 3 000 och 35 000 kronor per år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 juni 2017

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: