Råd för livsmedelslokaler

Vid utformning av livsmedelslokal är det viktigt att tänka på de flöden som uppstår. Flödena för varor, personal, avfall, med mera, ska inte leda till risk för kontaminering av livsmedlen. Separera ”rena” och ”smutsiga” moment.

Följande kriterier beskrivs i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

 • Lokalen ska vara utformad och materialen i golv, väggar, tak och arbetsytor ska vara valda så att underhåll och rengöring underlättas.
 • Lokalen ska ge skydd mot skadedjur (exempelvis genom att man kan sätta nät för öppningsbara fönster).
 • Det ska finnas tillräckliga förvaringsmöjligheter för livsmedel (separat från annan förvaring och temperaturreglerat vid behov).
 • Det ska finnas tillräckliga arbetsutrymmen för att olika arbetsmoment ska kunna utföras utan hygieniska risker.
 • Det ska finnas minst ett handtvättfat i köket (lättåtkomligt, centralt placerat).
 • Det ska finnas ett tillräckligt antal toaletter för personal (får inte vara direkt förbundna med utrymmen där livsmedel hanteras).
 • Vid behov ska det finnas tillräckligt antal lämpliga omklädningsrum, samt separat (ren) förvaring av skyddskläder för kökspersonal.
 • Städutrustning samt rengörings- och desinfektionsmedel ska förvaras separat från livsmedel.
 • Avfallsförvaring i köket ska ske i skåp eller tunna med lock. Bortskaffande av avfall ska kunna ske utan risk för kontaminering av livsmedel.
 • Avlopp ska vara adekvata för avsett ändamål (utformade och konstruerade så att risken för kontaminering undviks).
 • Ventilation ska vara tillräcklig för ändamålet och enkel att komma åt för underhåll. Riktningen på luftflöden ska gå från ”rent” till ”smutsigt”.
 • Belysningen ska vara tillräcklig (naturlig och/eller artificiell).

För verksamheter som inte utgör renodlade livsmedelsverksamheter kan eventuellt mindre undantag från dessa krav medges.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 december 2016

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: