Livsmedelstillsyn

Kommunernas livsmedelsinspektörer utför kontroller av de lokala livsmedelsverksamheterna. Vid godkännande eller registrering av en verksamhet görs en riskbedömning och verksamheten tilldelas en årsavgift och ett antal tillsynstimmar per år. Tillsyn sker sedan med ett eller några års mellanrum.

Besöken från livsmedelsinspektören kan ske oanmält eller efter kontakt och tidsbokning. Vid en kontroll kan det bli aktuellt med temperaturmätningar, provtagningar, undersökning av lokalens utformning, förvaring av olika livsmedel, rengöring med mera.

En verksamhet som följer sina rutiner och har god ordning i lokalerna anses mindre riskfylld än en som visar sig ha brister inom ett eller flera områden. Mindre risk betyder mindre tillsynstid och lägre avgifter. Riskklassen beror dock på flera saker, bland annat vilka råvaror som förekommer och hur stor omfattning verksamheten har.

Utöver den offentliga kontrollen som bekostas av årsavgiften görs tillsynsbesök och provtagningar även vid klagomål, exempelvis på misstänkt matförgiftning eller dålig hygien. Visar sig klagomålet vara befogat kan extra avgift bli aktuellt, för att bekosta provtagningar och extra handläggningstid.

Extra avgifter kan också bli aktuellt om inspektören efter planerad tillsyn måste göra flera återbesök på grund av att åtgärder inte vidtagits i rätt tid eller utsträckning.

Tillsyn vid tillfällig livsmedelshantering

Livsmedelsinspektörerna gör ofta oanmälda besök under till exempel marknader. Då kontrollerar de att verksamheter som ska vara anmälda är det (här eller i sin hemkommun) och för att se till att alla har förutsättningar för en god hygien, med mera. Läs mer om tillfällig livsmedelshantering här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: