Skolor och förskolor, tillsyn

För alla skolor och förskolor, både kommunala och fristående, gäller att verksamheten ska anmälas till den lokala tillsynsmyndigheten, det vill säga Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan planerad verksamhet påbörjas. Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter eller utökar sina lokaler.

Sen eller utebliven anmälan innebär en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Anmälningsplikten omfattar förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. I och med att verksamheterna är anmälningspliktiga krävs också skriftlig dokumentation av egenkontrollsrutinerna. Läs mer i vår information om egenkontroll för hälsoskyddsverksamhetPDF (PDF).

Tillstånd från skolinspektionen

Den som vill driva en fristående skolverksamhet (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem som anordnas vid någon av ovanstående skolformer, gymnasieskola, gymnasiesärskola) måste söka tillstånd till detta från Skolinspektionen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: